Fysioacusa Oy;n rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Fysioacusa Oy
Koroistentie 6 A,
00280 Helsinki
fysioacusaoy@gmail.com
050 363 4670

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Maria Tarvas
fysioacusaoy@gmail.com
050 363 4670

3. Rekisterin nimi
Fysioacusan ajanvarauskalenteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Fysioacusan internetissä tapahtuva ajanvaraus rekisteri, jonka avulla asiakkaat voivat varata aikoja Fysioacusan hoitoihin, sekä rekisteristä Fysioacusassa työskentelevät hoitajat näkevät työtehtävät ja voivat ylläpitää omia työtehtäviään kalenterissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Etunimi,
Sukunimi,
sähköpostiosoite,
puhelinnumero,
postiosoite,
tieto haluaako asiakas vastaanottaa sähköposti- ja/tai tekstiviesti tiedotteita,
tieto haluaako asiakas vastaanottaa sähköposti- ja/tai tekstiviesti tarjouksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteristä saadaan tietoon asiakkaan tekemät aikavaraukset,
viimeisin kirjautumispäivä,
Asiakas saa tietoonsa järjestelmän kautta itselleen varaamansa ajan sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä omien toiveidensa mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukainen luovutukset
Mitään rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Mitään rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain Fysioacusan tiloissa työskenteleville hoitajilla, jotka käyttävät ajanvarauskalenteria sekä yhdellä Visma-yhtiöiden edustajalla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.
Fysioacusan ajanvarauskalenteri on Visma-yhtiöiden ylläpitämä kalenterijärjestelmä.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.