Marian tarina

18.05.2023

Toiveeni on, että voin hoitajana edesauttaa asiakkaiden kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.  

Ammatillisesti olen aina halunnut olla avuksi. Olen aina halunnut tehdä työtä, jossa voin jollaintapaa olla ihmiten tukena, jossa voin helpotta toisten ihmisen oloa.

Vuosien kokemus hoitotyöstä on auttanut oivaltamaan, että vuorovaikuttamisen taito on hoitajalle ensiarvoisen tärkeää.
Ei pelkästään sanallisen vuorovaikuttamisen, vaan myös sanattoman viestinnän merkitys on hoidon onnistumisen kannalta keskeistä.
Tämän vuoksi, voidakseni tulla paremmaksi hoitajaksi olen oppinut ymmärtämään anatomian ja fysiologian, koulutetun hierojan, vyöhyketerapeutin ja Kalevalaisen jäsenkorjaajan ammatillisen osaamisen lisäksi, mielen, tunteiden ja toimintatapojemme vaikutus terveyteemme.

Jo nuorena sain 'psykologin' tittelin ystäviltä, koska omasin luonnollisen kuuntelemisen lahjan. Osasin jo tuolloin ymmärtää miten tukea toista ihmistä, vaikken tuolloin ymmärtänytkään miten omaa mieltä voi hoitaa. Vaikka en ole psykologin uralle lähtenytkään olen huomannut, että hierojan ja hoitajan yksi tärkeistä ominaisuuksista on kuuntelemisen taito. 

Olen ihan tavallisen hyvinvoivan perheen nuorin lapsi. Kasvoin hyvässä ja kannustavassa kodissa, jossa kuitenkin jouduin tutustumaan myös perheenjäsenen sairastamaan suomalaiseen kansantautiin; masennukseen. 

Aikuisuuden kynnyksellä saatuani omia lapsia masennuin itsekin.

Onneksi jo tuolloin, masentuneena, oivalsin ja opin ymmärtämään, että meissä itsessämme piilee muutoksen voima. 

Itkiessäni lohduttomasti surkeuttani ja elämän mahdottomuutta, löysin spontaanisti hetkellisen kokemuksen mielen kirkkaudesta ja selkeydestä. 

Kokemus oli pysäyttävä!
Muistan tuon hetken edelleen, lähes kolmenkymmenen vuoden jälkeen, kuin se olisi tapahtunut vasta hetki sitten.
Kokemus oli vapauttava!
Huolimatta senhetkisestä ahdingostani, opin ymmärtämään, että minulla on kaikki mahdollisuudet muuttaa omaa elämääni.

Kesti useamman vuoden ajan ennen kuin löysin vastauksen kysymykseeni.
Kysymykseen, miten voin löytää mielen kirkkauden ja selkeyden takaisin?
Kävin terapiassa, rupesin opiskelemaan, etsin itselleni uskonnollista yhteisöä, joogasin, olin aktiivisesti mukana lasten kautta muodostuneessa yhteisössä ja elin tavallista perhe-elämää.

En kuitenkaan löytänyt tekemisistäni vastausta kysymykseeni.

Vasta vuosien etsinnän jälkeen löysin oman, elämää kantavan harjoituksen, joka antoi minulle vastauksen. Löysin henkisen, avoimuutta edistävän harjoituksen. Löysin meditaatioharjoituksen buddhalaisella näkemyksellä. 

Tämän harjoituksen ja näkemyksen kautta olen oppinut ymmärtämään elämää; sen haasteita ja tapahtumia uudella avoimemmalla tavalla. Olen löytänyt harjoituksen, joka auttaa löytämään selkeän ja kirkkaan mielen.

Olen onnekas! 
Olen tutustunut opiskelun ja henkisen harjoituksen kautta ihmisiin, joiden ystävällisyys, avoimuus ja mielen selkeys ovat opettaneet miten elämän voi hyväksyä juuri sellaisena kuin se sattuu tulemaan vastaan. Elämästä ei välttämättä tule helppoa, kun mieli selkenee. Kuitenkin mielen harjoitusten kautta uskaltaa katsoa omaa tekemistään ja omia reaktioitaan avoimesti, jotta omien tapojen muuttamiselle syntyy tilaa ja mahdollisuus.

Olen oivaltanut, että jos uskaltaa katsoa peiliin, jos uskaltaa huomata omat huonotkin toimintamallinsa ja reaktionsa voi niitä lähteä muuttamaan.

Enää elämässäni ei ole tilaa masennukselle. 
Masentumisen tilalle olen löytänyt harjoituksen, jonka avulla voin tiedostaa ne syyt, jotka voivat johtaa masentumiseen.

Minulla on valinnan vapaus!

Nyt voin keskittyä ymmärtämään, miten asioita voi hoitaa vastuullisesti. Muuttaa sen mikä on muutettavissa ja hyväksyä sen mitä ei voi muuttaa, antaa anteeksi ja pyytää anteeksiantoa, kun on sen aika. 

Lisää Marian ajatuksia voit lukea Maria - Rang bZhinin blogista